TAJEMSTVÍ VELKÉ SÍLY


Člověk přišel na svět proto, aby žil bohatým a plným životem, ve zdraví, štěstí a radosti. Je to vaše právo a smysl vaší existence. Začněte tím, že uvolníte bohatství pokladů uložených v hloubi své duše a ducha, a hned teď!


Skutečné bohatství je skryto ve vašem podvědomí.


Největším tajemstvím světa je, že v člověku sídlí živoucí duch – duch jeho ducha. Boha. Ale většina lidí hledá úspěch, štěstí, bohatství a naplnění všude, jen ne ve svém nitru. Bůh je princip života, nekonečná moudrost a síla bez hranic v člověku a působí v každém z nás prostřednictvím našeho myšlení a obsahu našich představ.


Z pokladů svého podvědomí můžete čerpat tehdy, budete-li prosit o naplnění, bohatství, jistotu a o to, abyste jednali správně. Až si na meditaci o těchto věcech přivyknete, uvidíte, že podvědomí – boží složka vás samých – bude reagovat odpovídajícím způsobem.


Nekonečná moudrost tkvící ve vašem podvědomí může nabýt účinnosti jen skrze vás samotné. Vaše myšlení, víra a emoce ovládají váš osud.


Vaše myšlení je tvořivé, a pokud budete vůči blahobytným a úspěšným lidem kritičtí, závistiví nebo na ně budete žárlit, budete sami v každém ohledu chudí.Jak smýšlíte o  druhých, to se ve vašem vlastním životě nevyhnutelně stane.


Pokud uvěříte, že nekonečná moudrost sídlící ve vašem podvědomí odpoví zcela přirozeně na všechny vaše prosby, pak také vždy odpověď dostanete – a často nečekaným způsobem.


Na co pomyslíte, toho se nadějete, a co si představíte, tím se také stanete.


Dr. Joseph Murphy/Cesta k vnitřnímu a hmotnému bohatství


Copyright © 2011. Všechna práva vyhrazena.

Comments are closed.