Archive for the ‘Dr. Joseph Murphy/CESTA K LÁSCE’ Category

Dr. Joseph Murphy/CESTA K LÁSCE

CESTA K BLAHODÁRNÉ LÁSCE


Láska vyvěrá ze srdce, je to laskavost a skutečná dobrá vůle vůči všem lidem.


Měli byste všem lidem okolo sebe přát zdraví, štěstí, mír, postup, blahobyt a všechno možné, co může být v životě příjemné – a to nebývá lehké! Když budete k jiným přívětiví a budete jim přát úspěch a zdar, požehnáte sami sobě a sami sobě přejete zdar. Nezapomínejte: cokoli přejete jiným, přejete sami sobě; a co předhazujete jiným, předhazujete sami sobě.


Láska je spojující síla, která drží pohromadě lidi, rodiny, celé národy, ba celé lidstvo. Láska je nosným fundamentem zdraví, štěstí a míru, blaha a smyslu života všech lidí. Z lásky vyvěrají harmonie, radost, čestnost a veselost. Láska spojuje a léčí.


Začněte tím, že budete všem lidem okolo sebe, každému, s kým se setkáte, přát všechna požehnání života. Rozeznejte božskou stránku v každém člověku.


Kdo mnoho miluje, mnoho dostává.

Uvědomte si, že jste přišli na svět, abyste byli šťastní a úspěšní, abyste milovali a byli milováni – je to tak, vždyť Bůh je láska.

Zbavte se jednou provždy nenávisti a obav, závisti a žárlivosti a všech nesprávných představ, které snad máte o Bohu a o tom, co je božské, vykročte svobodní a otevření vstříc radosti bohatého, plného života.


„BOŽÍ HOJNOST PROCHÁZÍ TEBOU I MNOU. BOŽÍ LÁSKA NAPLŇUJE TVOU DUŠI.“Copyright © 2011. Všechna práva vyhrazena.