Karta dne

*      *      *      *      *      *

BOHYNĚ DUCHOVNÍ OCHRANY

„Vytváříte to, čemu věříte. Nikdo vám nemůže ublížit.“


Máte pocit, že se někdo pokouší ovlivnit váš život negativní energií? Tuto kartu jste si vytáhli, aby vám připomněla, že životní síla i energie v srdci každé živé bytosti je v podstatě tvořena láskou. Každá jednotlivá duše je částí duše univerzální. Všechno je energicky propojeno světlem lásky. Nikdo vám nemůže nijakuškodit, ovládnout vás nebo vás nějak ovlivnit, pokud nejprve sami neuvěříte, že by to bylo možné.

Vytváříte si to, čemu věříte!

Spíše než před druhými se potřebujete chránit před svými vlastními negativními domněnkami a strachem. Zaměřte svou pozornost na světlo a lásku, která je ve vás, kolem vás i v každé a okolo každé živoucí bytosti. Představte si, jak jste stále, po celý život obklopováni průzračným bílým světlem, a vězte, že jste navždy chráněni světlem Božím. Soustřeďte se na představu Bohyně, jejíž tvář se objevila na této kartě. Pociťte lásku, světlo a moudrost, které z ní vyzařují, a vězte, že jsou jen odrazem nekonečné lásky, světla a moudrosti ve vás.

Toni Carmine Salerno