Karta měsíce


Karta měsíce pro životní číslo:

součtem data narození zjistíme své životní číslo, kdy součet redukujeme na číslo jednomístné. Pokud dosáhneme výsledku 11, 22, 33, pak tato čísla již neredukujeme. Jedná se o tzv.  mistrovská čísla.

12. 5. 1985/31/4

4. 1. 1952/22

11. 12. 1977/ 29/11


Andělé světla/Diane Cooper

Rady andělů na každý den/Doreen Virtue,

ANDĚLÉ, BOZI, BOHYNĚ/Toni  Carmine Salerno:


životní číslo 1

BUĎ K SOBĚ UPŘÍMNÝ/Á

„Nahlédni do svého srdce a poznáš, jaká je pravda. Je bezpečné přiznat si pravdu, neboť ti během všech nutných změn budeme vždy nablízku. Opři se o nás, čerpej z nás odvahu a sílu a dobře o sebe pečuj. Soustřeď se jen na své sny a touhy a přilétnou k toběna andělských křídlech.“


Tato karta je jemným upozorněním, protože andělé vědí, že před svými skutečnými city utíkáte a zavíráte oči. Možná se obáváte, že když si přiznáte, jak vám opravdu je a co cítíte, přemohly by vás city natolik, že byste byli nuceni udělat nezbytné změny, na které se ještě necítíte připraveni. Andělé vás však ujišťují, že je mnohem zdravější se postavit k této záležitosti upřímně. S vašimi emocemi a vztahy vám pomohou a poskytnou vám veškerou podporu, která je k uskutečnění pozitivních změn nutná. Andělé vás vyzývají, abyste se soustředili na svá přání a touhy, nikoli na obavy, abyste přitahovali splnění svých snů, a nikoli obav.

- Situace se zlepší, když se k ní postavíte upřímně a statečně
- Zasloužíte si lepší život
- Důvěřujte svým pocitům, i když s vámi okolí nesouhlasí
- Nevzdávejte se své síly kvůli druhým
- Snažte se nepropadnout iluzi, že „tak to prostě musí být“


životní číslo 2

ANDĚL JASNOZŘIVOSTI

„Vaše intuitivní a jasnozřivé schopnosti jsou teď velmi silné.“


Vaše intuitivní a jasnozřivé schopnosti jsou momentálně velmi silné, což vám umožňuje nahlédnout do podstaty mnoha záležitostí. Andělé vás vyzývají, ať svou pozornost zaměříte především na to, co cítíte a vnímáte mimo své běžné smysly, než na to, co vám bylo řečeno nebo ukázáno. Ve společnosti určitých lidí nebo ve zvláštních situacích, důvěřujte svým instinktům. Instinktivně totiž budete vědět, co je pro vás správné. Bez ohledu na statistiky nebo na to, jak svůdně může něco vypadat, nezdá-li se vám něco v pořádku, tak to ani v pořádku není.


životní číslo  3

ANDĚL NASMĚROVÁNÍ

„Brzy získáte obnovený pocit vnitřního vedení, nasměrování a smyslu.“


Poslední dobou jste možná cítili ztracení, zmatení a nejistí ohledně toho, kterým směrem se vydat. Anděl nasměrování zachytil vaše tiché volání o pomoc a je zde, aby vás vedl na cestě, již se vaše duše zvolila. Zavřete na chvíli oči a vnímejte, jak se uzdravující, uklidňující a očistné světlo vycházející ze středu vašeho srdce rozprostírá po celé vaší auře a vytváří kolem vás prostor plný duhového světla. Představte si, jak na nádherné zlaté cestě obklopené svěžím porostem květin a stromů, míříte za horizont směrem ke slunci. Zlatá cesta symbolizuje vaši pouť tímto životem, zatímco slunce je odrazem vlastní duše, která je vaším světlem. Přestaňte se pokoušet všechno vyřešit a jednoduše věřte, že jste vždy na té správné cestě, ať už to víte jistě, či nikoli. Každý den se chvíli věnujte meditaci zlaté cesty a svěřte se do rukou Andělu nasměrování. Brzy získáte nový pocit správného směru a smyslu. Důvěřujte a milujte!


životní číslo 4
POŽÁDEJ O POMOC

„Požádej nás, abychom ti v této situaci pomohli, a my se okamžitě pustíme do práce. Jsme podřízeni mnoha Božím zákonům a jedním z nich je i zákon svobodné vůle, který vám lidem zajišťuje právo činit svá vlastní rozhodnutí a kroky. Proto musíme na tvou prosbu o pomoc trpělivě čekat.“

Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí připomenout, abyste je požádali o pomoc častěji. Andělé vám rádi pomohou ve kterékoli oblasti vašeho života. Mohou vám přinést inspiraci, dodat odvahu, posílit vaši víru, pozvednout vaši důvěru a dát vám schopnost jasného myšlení. Mohou vám ale také pomoci s materiálními potřebami, jako jsou peníze, čas, zdraví a vitalita.

- Požádejte o cokoli, co potřebujete
- Přestaňte si stěžovat a požádejte o pomoc
- Požádejte o pomoc lidi ve svém okolí
- Rozdělujte úkoly a delegujte zodpovědnost
- Najměte si síly, které vám pomohou
- Vyžádejte si pomoc od svých andělů bez ohledu na to, o jak malichernou nebo významnou záležitost se jedná


životní číslo 5

BOHYNĚ POZNÁNÍ

„Začněte využívat svých vědomostí a znalostí. Věřte své vnitřní moudrosti.“


Někdy před dvěma a půl tisíci lety velký starověký řecký filozof Platón napsal:
„Všechno naše poznání je jen vzpomínka.“
I když je studium důležité, pamatujte také na to, že vše, co doopravdy potřebujete znát, najdete ve svém nitru. Bohyně poznání se dnes ve vašem výkladu objevila, aby vám dodala odvahu začít správně využívat nádherné poznání, kterého jste již nabyli. K úspěchu v práci, kterou byste rádi dělali, nepotřebujete další kurzy ani osvědčení a certifikáty. Jednoduše začněte. Začněte využívat toho, co už znáte a věřte své intuici. Zaměřte se na lásku a na světlo a požádejte Vesmír, ať vás vede. Pokud budou vaše záměry a motivy vedeny láskou, Vesmír a Bohyně Poznání vám pomohou mluvit, dělat a jednat v tom nejlepším zájmu pro všechny zúčastněné.


životní číslo 6

BOHYNĚ POSVÁTNÉ MOCI

„Ve své současné situaci byste se měli ujmout vedení.“


Bůh/Bohyně a Vesmír po vás žádají, ať převezmete vedoucí roli v nějakém projektu či rodinné záležitosti, která se vás v současné době týká. Momentální situace vyžaduje vedení a dozor. Někdy jednoduše nefunguje, jste-li příliš demokratičtí. Díváte-li se na život upřímně, uvědomíte si, že každý má svůj vlastní názor na to, jak by měly věci proběhnout. nejde o to, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Právě teď je důležité, aby se v dané situaci někdo ujal vedení. je mnohem lepší loď někam cíleně směřovat, než plout nazdařbůh kamkoliv, kam nás vítr zanese. Seberte odvahu a převezměte kontrolu. Požádejte Vesmír, ať vás při tom provází. Veďte druhé láskou a sílou a řiďte se posvátnou mocí své intuice.


životní číslo 7

BOHYNĚ STÍNŮ

„To, co vnímáte jako svou temnou stránku, je vašim skrytým požehnáním.“


Vaše současné představy a domněnky, který jste měli o sobě i o druhých, příliš neodpovídají skutečnosti. To, co považujete za svou temnou stránku, je vaším skrytým pokladem. My lidé málokdy dokážeme vidět obraz celý, neboť žijeme převážně v iluzi existence dobra a zla. Posuzujete se podle svých kladných i záporných rysů a usilujete o to, stát se spíše dobrými, zatímco popíráme nebo přehlížíte to, co považujete za špatné. Nezapomínejte ale, že všechno má svůj smysl. Všechno ve vašem světě je tvořeno kladnými a zápornými náboji, které dohromady tvoří celek. Při vytažení této karty jste byli vedeni svou duší, neboť nyní jste připraveni žít vědoměji. V průběhu následujících měsíců možná zjistíte, že zpochybňujete spoustu svých názorů, a zjistíte, že mnohé z nich byly pouhými iluzemi, jež způsobovaly, že jste se cítili malí, neschopní a omezení. Tato karta vám zvěstuje počátek podivuhodného a posilujícího období vašeho života, které vám přinese spoustu krásných zkušeností a příležitostí, jež by se vám v minulosti zdály nemožné.


životní číslo 8

ZAUJETÍ

Andělská moudrost vám připomíná, že když usilujete o naplnění nějaké vize a nepochybujete o ní ani se od ní neodchýlíte, její úspěch je zaručen.
Rada pro vás zní, abyste na svém vytyčeném cíli vytrvale pracovali. Nasměrujete každou myšlenku, slovo a čin k vytouženému výsledku.
Neexistuje nic mocnějšího než zaměřená energie a andělé spatří jasné světlo vašeho nasazení, ať už jde o vztah, projekt, cestu nebo cokoliv jiného ve vašem životě.
Nezapomínejte je žádat o pomoc a vězte, že když věnujete svůj záměr nejvyššímu dobru, dostane se vám odpovídající podpory.


životní číslo 9

ZAČÁTKY

Život tvoří řada cyklů a pro vás teď nastala doba přerodu.


Může to znamenat novou fázi ve vztahu, zrod nového nápadu nebo rozvíjení takových vlastností, jako jsou smích, světlo a naděje. Může se rovněž ohlašovat naprosto zásadní změna.
Nebojte se opustit, co již znáte, protože nové nemůže přijít, dokud neodejde staré a překonané. Váš anděl vám radí přijmout nový začátek, protože až přijde, budete rádi.
Zrození je zranitelné období. Křehkou životní sílu je třeba v sobě chránit a pečovat o ni.
Požádejte anděly, aby vás novými začátky ve vašem životě bezpečně provedli až do fáze zralosti.


životní číslo 11

PŘIJETÍ

„Dívej se na sebe i na druhé očima andělů, s nepodmíněnou láskou a přijetím. Tím všechny probouzíš k jejich nejvyššímu potenciálu a jsi jim inspirací.“


Tuto kartu jste si vytáhli proto, aby vám pomohli zlepšit váš vztah k sobě samým i k druhým. Kdykoliv budete příště cítit nutkání posuzovat nebo hodnotit sebe nebo někoho jiného, pomodlete se za jejich zdraví a štěstí. Tento pozitivnější přístup posiluje sebeúctu a vnitřní harmonii a uzdravuje narušené vztahy.

~ Všímejte si, o kolik lépe se cítíte, když pozitivně smýšlíte o sobě a o druhých
~ Nesnažte se druhé do něčeho tlačit ani je ovládat a měnit
~ Zanechte svého sklonu násilím měnit běh věcí a dostane se vám v míru toho, po čem toužíte. Možná, že výsledek dokonce předčí vaše očekávání
~ Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou


životní číslo 22

NECH MINULOST BÝT

„Břemeno minulosti, které s sebou vláčíš, tě unavilo, drahé dítě. Nastal čas, abys ji odložilo. Ponech si pouze lásku a to, co ses naučilo. Všechno ostatní nech za sebou. Nechceš to ani to nepotřebuješ. Už je to pryč.“


Tuto kartu jste od andělů dostali, aby vám řekli, že vaše myšlenky na minulost a její stálé znovuprožívání vám brání v pokroku. Neustále se vracíte ke starým vzorcům, protože jste si zcela neodžili emoce spojené s minulostí. Tato karta vás vyzývá, abyste všem, včetně sebe, odpustili, a učinili krok vpřed. Opusťte vzorce chování, které vám přinášejí jen bolest. Neznamená to, že musíte zůstávat s osobou, které jste odpustili. Odpuštění znamená, že zanecháte jedovatých myšlenek a emocí a místo nich si dovolíte pocítit mír.

~ K nové situaci nebo novému vztahu přistupujte s pozitivním očekáváním
~ Vyhýbejte se rutině
~ Promluvte si s odborníkem na téma, které vás trápí
~ Odpusťte těm, kdo vám ublížili
~ Odpusťte sobě
~ To nejhorší je za vámi
~ Prozařujte své myšlenky a emoce týkající se této záležitosti světlem s vysokou vibrací


Životní číslo 33

VLASTNÍ HODNOTA

Pocit vlastní hodnoty vede k sebedůvěře, očekávání úspěchu a schopnosti milovat.
Stanovte si jasné hranice a limity a nedovolte druhým, aby je překračovali nebo aby vámi manipulovali. Získáte si tak respekt.
Když si vážíte sami sebe, stáváte se otevřenými a přátelskými, neurážíte se, a naopak jste ochotni druhým odpuštět.
Připomínejte si, že jste sympatičtí a že si zasloužíte lásku. Nedovolte druhým, aby zneužívali vašich citlivých míst. Postavte se sami za sebe a věřte si.
Se skutečným vědomím vlastní hodnoty vyzařujete zlatou auru, která obklopuje i druhé a vyvolává i v nich dobrý pocit. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a vedl vás.