NUMEROSKOP DNE

  9. – 10. 2. 2019

*      *      *      *      *      *

Krásný dobrý den, přátelé,

po delší odmlce přidávám náhled na číselnou rošádu tohoto víkendu. Ráda bych poděkovala všem příznivcům stránky NumesRea za přízeň, kterou ji stále prokazujete, byť mé příspěvky jsou a budou spíše nahodilé. Velmi si toho vážím a ze srdce děkuji!
9. 2. 2019 (12/3)/5 (23)
10. 2. 2019/6
Numeroskop dnešního dne je v područí číselného vibračního pole, které evokuje mentální rozptyl, dalekosáhlý myšlenkový proud, nepokoj duše i těla a v neposlední řadě touhu a neukojitelnou potřebu vymezit svůj osobní prostor. Jakmile se na své pouti setkává devítka (a to zdvojená) s pětkou, ocitáme se v prostředí vskutku neotřelých nápadů a vizí, které mnohdy překračují hranice samotné originality, čemuž silně napomáhají přítomné trojky. Cosi nás pudí k akci, myšlenky si jedou svoji místy až zběsilou jízdu a není prostředku, který by nastavil výstražnou stopku. Není úniku z tohoto veletoče, energie je urputná a umanutá. Jako by chyběl řád, systém, předepsané vzorce, spíše tedy chuť cokoliv respektovat. Naopak přibývá chuti bořit, vymýšlet, přepisovat a přenastavovat zajeté koleje, psát, dokumentovat, dost možná i vnucovat své představy a posbírané postřehy, které zanechaly v naší mysli nezapomenutelnou stopu a momentálně se nám jeví jako geniální plán, vize i cíl. Jsme náchylní přesřelit v úsudku a následném kroku (nemluvě o nehodách, s přítomnými dvojkami hrozí zběsilé jízdy, skutečně velká nepozornost je „darem“ koktejlu devítky, pětky a trojky), jsme nezastavitelní a rovněž neuchopitelní. A taky popudliví. Nespoutaný vír koluje útrobami, myšlenka nahrává na smeč myšlence. Potřebujeme sdílet, předávat, ale také se vzdálit, potřebujeme prostor pro pohovor se sebou samým, což může být mimochodem důvod k nepochopení bližního svého. Se zásadními rozhodnutími posečkejme, nepokojná mysl snadno se vysmekne.
Ocitáme se na žhavé půdě, kde není čas se nudit. Je čas konat nebo se přizpůsobit daným okolnostem. Nezevlovat, nestát. Můžeme toho dnes stihnout poměrně dost. Avšak vzniká zde nutnost kontroly, jelikož roztěkanost má dnes své místo na slunci. Pokud nemáme jasný plán dne, který stejně zřejmě podlehne určitým změnám a výkyvům (ach, ty devítky!), můžeme se vrhnout do úkolů v rámci domoviny, které jsme třeba delší čas odkládali. Přáno je kreativitě i duchovním směrům, kde devítka s pětkou přirozeně kulminují, zviditelňují se a zažívají pocit nesmírné blaženosti.
Uvědomme si, že dnes se pohybujeme v pomyslném minovém poli, tudíž  dopřejme druhému prostor pro utříbení myšlenek a hovorů k sobě.
Neděle našlapuje v podobném duchu, jen zabrousíme více do vztahového pole a poměrně nekomfortních zón. Otevřít se může téma žárlivosti, manipulace, závislosti. Možná si uvědomíme, že spokojenost začíná nespokojeností. Snímání okovů je ústředním tématem měsíce února, jenž podléhá vibraci pětky.
Přeji krásný víkend, krásný čas, pocit volnosti a souznění.
Andrea

 

 

 

 

 

 

Numeroskop měsíce 2018

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–
Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.
 
Kopírování pouze s uvedením autora!