NUMEROSKOP DNE

  16. 2. 2018

*      *      *      *      *      *

 

16. 2. 2018/2

Tempo předešlých dní pomalu utichá, na důležitosti nabývá otevírání se sobě samému a pečlivé nazírání do nitra. Nadále přetrvává trend vnitřního usebrání se, rozhovory se svým já. Den zrcadlení, den vnitřních proměn. Šestnáctka představuje tarotové hroucení věží a s využitím vlastní představivosti a nepochybně intuice, která je dnes v úplném rozkvětu, vidíme obrazy v jasných barvách i s tématy, které se naší proměny bezprostředně dotýkají. Šestnáctka není rozhodně žádný nenápadný tichošlápek, tne do živého, bortí již rozviklané a tříští na kusy. Stojíme-li zatvrzele na místě, o to více zavrávoráme. Jelikož jedeme na vlně vícero dvojek, změny a proměny se týkají všeho, co představuje dvojici. Nejen tedy vztahy mezilidské jako takové, ale vztahy ve smyslu různých dohod, smluv a soudů.

Je třeba také zmínit, že pro dnešní den je nutné dbát zvýšené opatrnosti na cestách! Se sedmičkou a dvojkami hrozí více než kdy jindy nehody díky rychlosti a požití omamných látek.

Citlivost praská ve švech, na povrch se derou tklivé příběhy a lítostivé skazky. Dojímáme se a sbližujeme se. Výše zmíněné proměny nemusejí být v negativním hávu. S tímto nastavením si uvědomujeme opravdová přátelství, pevné vazby a prostřednictvím různých situací zjišťujeme, že na blízku je někdo, kdo stojí po našem boku, třebaže nenápadně a nenuceně, a možná i drahně let, ale je tu vždy se slovy útěchy a podpory. Přítel, který rozumí i beze slov …

 

 

15. 2. 2018/1

Nadále pokračujeme v rozjetém tempu, přidáváme plyn, křižujeme stezky houževnatě a s rázností. A třebaže se jí v některých případech tolik nedostává, hrajeme alespoň hru nebojácného Honzy. Dnes můžeme podchytit své strachy, nedůvěru, všechny své skryté libůstky a dát jim na frak. Můžeme vylézt ze svých ulit a překročit svůj stín. Máme příležitost říct sobě dost!, tudy už NE, takhle už NE, nebýt otrokem svého (a nejen svého) pošramoceného ega. Jedničky s pětkou nás zvedají ze židle, razí cestu k individualitě, nalezení sebe sama a projevení své originality. Z druhé strany dbejme toho, abychom svůj elán nenadhodnotili a leckde nepřestřelili. Šestka ze dne a přítomné dvojky budiž nápomocné na místě, kde si situace žádá vstřícnost a empatii.

Mluvkové mluví a různě trousí své poznatky, i ti méně hovorní posbírají nutkání vyjádřit se. Cestujeme oblastmi informatiky, vzdělávání, všude tam, kde je třeba inovativních vkladů a prvků, zpestření a nového kabátu. Co se dnes příliš nevyplatí, je šťourání a dobývání se do cizích království a narušování soukromí jednotlivce. Dobře laděným slovem bez patosu slézáme ledové skály a nacházíme úrodná údolí.

Přátelé, mějme příjemný den!

 

 

14. 2. 2018/9

Po dnešním dni, který plně navazoval na den předchozí ve smyslu změn a nečekaných informací, také pln padlých klecí a karmických zásahů, závazných ujednání a schůzek zejména stran hmotných záležitostí, přichází den plný energie a aktivity. Čtrnáctka je číslem podnikavců a aktivistů, aspektem pohybu (i toho uspěchaného) a hlasitého dějství. Rtuťovitá příchuť a menší tolerance může narušit interakci, přesto je pro dnešní den vhodné dojít konečnému rozhřešení a platnému verdiktu (nebo verdikt padne na základě neukočírované rtuťovitosti?). Vydáváme se totiž na cestu pod taktovkou devítky, která má v popisu práce uzávěrky a dotahuje běh věcí do absolutního finále. Sama o sobě je dosti rozvrkočená s myslí těkavou a v tomto rozpoložení se čas od času mine. Z toho důvodu vyžaduje naprostou soustředěnost. Přesná analýza a strategie a bilance a kontrola jsou výsady devítky. Kde je konec, je i začátek.

Vzhledem k dnešnímu číselnému seskupení, kdy na scénu vstupují dvě osmnáctky, mohou se různé okolnosti ztrácet v temných koutech a znovu se vynořovat v mlze. To jsou momenty, které hromadí žluč a zavdávají příčinu k neadekvátnímu jednání. Svoji neukočírovatelnou energii můžeme vložit do vyhledávání nových a nových informací, zjišťovat okolnosti, zajišťovat potřebnosti, hromadit podněty, vrstvit náměty. Jakkoliv se vzdělávat, vydávat, přednášet, předvádět, prezentovat, vzájemně si rozšiřovat obzory s podobně založenými společníky i naprostými cizáky. Den navždy uzavřených komnat i otevřených dveří …

Den nových návodů i nápadů nám všem, přátelé!

 

 

12. 2. 2018/7

V případě, kdy na startu stojí dvanáctka a vydává se směrem k sedmičce, předpokládejme, že den bude plný nečekaných událostí a změn. Děje se nemusí odehrávat dle našich prvotních plánů a my jsme vystaveni nutnosti reagovat pohotově a na základě momentální situace. Dvanáctka (tarotový Viselec) je číslem proměny a oklik, výhybek a nově otevřených netušených směrů, čemuž bravurně sekunduje sedmička. Tyto energie shodně narušují zaběhnutý řád, kalí vodu a vyžadují, abychom získali nový pohled, rozšířili obzory a změnili dosavadní nastavený program. V tento den mají co říci různé náhody (bohužel i nehody!), prazvláštní momenty, což je doménou zejména sedmičky. Situace se mění, jak již bylo řečeno, ale není nikde psáno, že se některé z těchto vzniknuvších stavů nemohou v průběhu času ukázat ve své příznivé podobě.

Sedmička se svým ostrozrakem a postřehem vyslídí a pojmenuje vše, co bylo dosud skryto. Mohou vyplout na povrch utajenosti, díky nimž měníme pohled na věc i osoby. Trojka (12/3) se sedmičkou představuje zvláštnosti a neobvyklosti, setkání i nápady vymykající se všednosti. Zapisujme si záblesky inspirace, mohou se v budoucnu hodit.

Den plný nápadů a příznivých změn nám všem, milí přátelé!

 

 

11. 2. 2018/6

Oproti rušnější atmosféře včerejšího dne je neděle spíše citová a emotivnější, poklidnější v běhu a konání, zranitelnější a v určitém ohledu pichlavější. Dotýkáme se svých zranění a toužíme po smíru, plnohodnotném rozhovoru a ujasnění si stanovisek v případě dosavadních nejasností. Šestka chce mír, jedenáctka koneckonců též, nicméně je otázkou do jaké míry jsme ochotni vyjít druhému vstříc v rámci svých egoistických výšin a pečlivě skrývaných tajností (11, 18), do jaké míry jsme ochotni respektovat názor a potřeby druhého a to bez manipulativních metod a výčitek. Setkání s čísly, která ač citlivá, dokáží býti dosti bojovná a citově útočná.
Příběhů i pohledů mohou být tisíce, tak jen namátkou … setkání s přáteli, kteří se vynořují z minulosti (11,18), pobídky, nabídky a pozvánky, posezení a poklábosení, kdy sdělujeme, co na srdci leží, těší i tíží.

Dnešní číselné seskupení představuje svět fantazie a inspirace. Čísla, která dostala do vínku cit pro krásno a lásku k umění, skvělou orientaci v oblasti povznášející ducha a pohlazení smyslů. Kouzlo poezie a malířského plátna, kaligrafie a svitků, galerií, koncertní síně a zvuku pianina …

Příjemný den, přátelé!

 

 

10. 2. 2018/5

Sobota z číselného pohledu vyznívá velmi energicky. Cosi a kdosi nás tahá za rukáv a vyzývá k akci i reakci. Jakmile se střetává pětka s desítkou/jedničkou, inspirace na sebe nenechává čekat, mysl je plná plánů (i těch bizarních) a hrdlo plné zvuků. Po dnešní den můžeme mnohé rozvázat (nebo se odvázat), ukázat, prosadit se a dát světu o sobě vědět. Snaha se cení. I línější nátury objevují nutkání konat a činit se, prostě nezahálet. Přestože je mnohdy desítka rezervovaná, pětka jí dodává šmrnc. Byť jsou energie velmi spontánní a bujaré, kovaní samotáři spíše prohlubují své vzdálenosti. Cesty jsou další z témat.

Tato číselná show je velmi muzikální a společenská (máme zde dvojky a jedenáctku), má drive a v mnoha ohledech nezná mezí. Pravděpodobně i provětráme víc než dost své účty a peněženky. Slova plynou jasně a důrazně, v povýšení, břitce a úsečně. Nemáme dalek k pomluvě a zostuzení druhého, byť v původním znění myšleno jako vtip. Morálka posunuje své hranice … Dnes tedy opatrně, ať nepřestřelíme v jakémkoliv směru!

Den plný zábavy a radosti bez urážek a nadměrného čepýření se nám všem!

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–
Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování pouze s uvedením autora!