Numeroskop měsíce 2013

PROSINEC 2013

Podzim pomalu předává žezlo nové vládkyni, paní Zima vykračuje na cestu a s ní přicházejí i nová poselství. Nerozlučnými přítelkyněmi této vznešené dámy, jež poněkud chladí naši tvář, jsou empatická šestka ruku v ruce s devítkou a další přidružené pomocnice, o jejichž působnosti nelze pochybovat. Ač přichází období mrazíků, plískanic a sněhových nadílek, o hřejivé úsměvy a doteky, lechtivé momenty, poletující sdělení a radostná shledání není nouze. Kráčíme-li v duchu zmíněných číselných energií, nabírají na významu a o pozornost usilují naše vztahy, mateřství a citové záležitosti, sny, ideály a zvelebování. Šestka vykresluje obraz rodinný, společně s devítkou obohacují naše prožitky s dětmi, blízkými a milovanými. S blížícími se vánočními svátky ani nelze jinak. Dny plné jiskrných očí, dětské zvědavosti a pomoci bližnímu svému jsou nabíledni. Kde panoval chlad a tuhá zima, může dojít k prolomení ledů a zažehne se jiskra soucitu a procítění. Romantické představy okupují mysl, snová i milosrdná kompozice se vznáší mezi vločkami. Mnohé je zcela odpuštěno, mnohé vzato na milost. Chceme-li však odpustit, pak celou svojí bytostí. “Odpustím, ale nezapomenu“ není odpuštěním. Pravé odpuštění odkládá kabát zklamání a bolesti navždy, rány jsou zhojeny. Kde vládne milosrdenství, vládne i zloba a nepřejícnost. Jedno bez druhého není rozpoznatelné. Z druhého břehu tedy mohou připlouvat různá zklamání a pády idejí, podlamující zprávy a pocity osamělosti, nevěra a křivdy. Kde se rodí nová přátelství, jiná zanikají. Vztahy se upevňují, jiné bortí. Dosavadní postoj a úhel pohledu prochází proměnou, jako i pole působnosti. I to je v osnovách tohoto měsíce. Minulost je předkládána, dávná i nedávná. Zejména pak tendence událostí měsíce června i září znovu vplouvají pídící se po konečném verdiktu. Devítka je synonymem pro zakončení cyklu, proměny a vzdalování, obrody a poznání. Kdo se jaké nitě chopí, je rozhodnutím každé bytosti.


Procházky ve spirituálních luzích a hájích jsou dalším komponentem této vibrace. Energie nezištně podsouvají filosofický rozměr, spletitost myšlenek a bohatý intelekt. Setkání s poutníky na cestách obohacují obzory. Slova prýští a hrají jako kolovrátek. Nepouštějme se však do cizích dějství o nichž pramálo víme, nekritizujme cesty, které neznáme, nerabujme cizí království. V duchu upovídanosti propouštíme to, co lahodí sluchu a umu naslouchajících lišáků a farizejů zpoza rohů. Neotřelý nápad a interesantní projekt snadno padá na úrodné půdy, ale i do rukou podbízivých licoměrníků, dukáty do cizích vychytralých šosů. Mnohé napoví šepot našeho nitra, umíme-li naslouchat. Vzdejme se pomstychtivosti a ataků v náruči ublíženosti. Sebelítost podkopává naši vnitřní krásu. Melodramatické výjevy ponechejme divadelním scénám, vstupme do světa přirozenosti, a také věřme, že mnohá vyvstanuvší lákadla a blýskátka ve skutečnosti nepotřebujeme.


Bílá zasněžená prostranství a hřejivé okamžiky nechť prostoupí do našich dní. Svátky vánoční plné dětského smíchu, andělských sdělení a nezapomenutelných prožitků!


Photo Marie Noirfalise photo


LISTOPAD 2013

Podzim je v plném proudu a otevírá s větší intenzitou svoji náruč. V područí číselných energií míříme do hlubin svého nitra, ke svým skrytým touhám a přáním. Mysl nabízí nekonečné dalekosáhlé představy a třeskutou fantazii, jelikož vibrace popůjčují myšlenkový neklid a barvitost vizí. Jedenáctka držící se pevně sedla přejímá opratě a přináší vzrušení ba přímo extázi, chtíč, objevitelské a studijní předpoklady. V říši číselné je mágem, badatelem, honákem, předákem, čemuž bravurně sekunduje přítomnost razantní pětky, která podporuje touhu po dobrodružství, prožitcích a velkolepém představení. V duchu velkoleposti a monstróznosti se v plné kráse také představuje zdatná osmička, symbol úspěchu, síly a autority, avšak v této korporaci se rovněž znatelně i citelně připomínají stinné stránky naší povahy, různé závislosti, jakož i hříčky osudu.


Co je tedy záměrem této číselné konstelace? Umění posvítit si s přímostí na sebe sama, pohledět do tváře své povahy, opravdovosti, přijmout s pokorou náš vlastní životní příběh a temnotu, zaujmout pozici hlavního tvůrce. Dokážeme, pokud tedy sami sebe vyburcujeme a podpoříme, odvážně kráčet vpřed se zaujetím, odhodláním i vírou. Dokážeme překonat veškeré nástrahy, citové turbulence, úskalí a příkoří, uvědomit si svoji vnitřní sílu. Vnitřní síla! Výstižné označení pro tento měsíc. Život přináší nespočet zkoušek a témat k uvědomění si svého já a zákonitostí Vesmíru. Cokoliv jsme zanechali na své cestě nevyřešené či nevyřčené, objeví se zase a znovu se značnou vehemencí. Není čas na vytáčky, výmluvy, okliky. Jen my sami sobě způsobujeme bolest sešněrovaní představami své mysli o sobě samém. Neumím, nedokáži, nezvládnu…neplatí! V tomto období máme jedinečnou příležitost dokázat sami sobě, jak schopní a mocní jsme, uplatnit své nápady a kreativitu, naučit se a poučit se. Období, kdy jsme silně konfrontováni se svými předchozími skutky a rozhodnutím. Vlastní zkušenost je k nezaplacení a směruje nás k duchovnímu vývoji, obohacení a o to jistě nebude v listopadu nouze.


Pozornost věnujme své zdravotní stránce, stylu života a v neposlední řadě ostrým zrakem vnímejme přicházející, jelikož v pozadí se skrývají různá poselství, znamení a podněty. Přichází-li vnuknutí, vyslyšme je. Intuice je hlasitá a napovídá ke správnému vykročení. Upřímnost, zodpovědnost a disciplína je záměrem této kompozice, což platí i ve sférách finančních a mezilidských vztahů. Pozorně studujme předložené, smlouvy i návrhy, nedopusťme zbytečné chyby a konflikty. Ale i taková je zkušenost! Vše má svůj důvod a neustále jsme podrobováni studiu života.

Nové obzory, nové směry, neochvějnou víru a sílu překonávat méně příznivé přeji nám všem!


ŘÍJEN 2013

Podzimní období konejší naše smysly zemitými pestrými barvami, další životní představení a příběhy začínají. A jaký příběh vypráví říjen?
Desátý v řadě má své podmanivé kouzlo nejen barvitostí přírody, ale také z pohledu tarotového okénka, kde se zrcadlí a trůnu ujímá Kolo štěstí, osudu. Vše nové se roztáčí, staré a dnes již nepotřebné a v minulosti roztočené se kymácí z posledních sil ve větru a blíží se ke svému konci, pokud již tak nebylo učiněno v běhu devítky předchozího měsíce. Změny, které nás v tomto období čekají, plní své sliby na základě našich předchozích jednání a myšlenkových proudů. Cokoliv bylo učiněno, vyřčeno a myslí vykresleno či vyjádřeno, přichází se svými odměnami, zároveň s nespočetnými příležitostmi k proměně a pochopení chodu věci, k novému vykročení s novým pohledem.

„Jak se do lesa volá…“

S velitelkou jedničkou na cestě můžeme vykročit směle vpřed, chopit se možností a také plánů, které v nás delší dobu uzrávaly v předchozím období. Jednička je počátek a start, vůdce, ego, aktivní i bojovný činitel sledující své cíle a představy, své vize a sny, své pravé Já. Ústředním tématem tohoto měsíce je povstat jako bájný Fénix z popela, rozpoznat své možnosti, sledovat bedlivě svá skutečná přání, věřit ve zdar svých konání a důvěřovat si, jelikož číselná kompozice obhospodařující měsíc říjen vykazuje známky nízké sebedůvěry a nejistoty, pomluv i intrik. Kráčet pevným krokem, s přímým pohledem, odpoutat s od všech závislostí, které nás svazují a častěji vystrkují své růžky, upozorňují na sebe všemožnými způsoby. Období citově náročné, kolísavých emocí i vzpurnosti, přímosti a seberealizace, odchodů a rozchodů, kladených a překonávaných překážek, zvláštních náhod, pomoci i setkání pod taktovkou osudu. Společenství tvořené jedničkou, sedmičkou i jedenáctkou v jmenném součtu, je kreativně velmi silné, umělecky poddané, originálních postřehů i díla, osudových kroků a nutné proměny.

Vliv této mystické vibrace přináší duchovní renesanci, obrodu a návrat k moudrosti předků, hledání v tajemných a dávno zapomenutých vodách. Vzrůstá zájem o léčitelské a alternativní metody, vše, co je spojenou s přírodou a přírodními či vesmírnými zákonitostmi. Říjen krášlí naši mysl inspirací a bujarou fantazií, hlubinami, nitro znovunalezeným bohatstvím. Říjen může být velkým vítězstvím nad sebou samými. Sledujme svá slova, mysl, pocity, kola osudu se roztáčí…

Měsíc na vlnách úsvitu, duchaplných okamžiků a vnímání krásy kolem nás, v nás. Dny souznění a spřízněnosti nám všem!


ZÁŘÍ  2013


Letní a dovolenkové období je téměř u konce, jedna etapa se završuje a přichází nová v podobě barvitého podzimu. Trůnu se ujímá přemýšlivá a koncentrovaná devítka, jež je předzvěstí onoho završení a konečné fáze, čímž posléze dostávají prostor nové plány a záměry. Cokoliv jsme v předchozím období započali, dotáhněme do zdárného konce. Dříve než své nápady a myšlenky, projekty a zpracované úkoly odevzdáme či poskytneme dále, věnujme zvýšenou pozornost kontrole a následným úpravám. Číselná kompozice tohoto měsíce je zesílena dominancí osmičky jako klíčové iniciály a také energií souputnice šestky, čímž vzrůstá precizní náhled a poněkud přísnější postoje v plnění podmínek, úkolů a povinností. Ekonomicky smýšlející esence, která poskytne možnost nahlédnout do (nejen) rodinného rozpočtu důkladněji i s jistou razancí, brzdí sklony k marnotratnosti a zvažuje veškeré náklady a výdaje. Ve hře se jeví i různé majetkové záležitosti a nesrovnalosti v rámci soudních sporů. Pořádkumilovnost a pečlivost je této vibraci vlastní, proto je dané období vystaveno organizačním změnám, třeskutým proměnám a již zmíněným úpravám. Očekávejme různé kontroly, kritický náhled a s velkou pravděpodobností i průtahy, jelikož ne vše zřejmě splní očekávání nadřízených a odpovědných vedoucích pracovníků. Zodpovědný přístup a důslednost mohou být velmi dobře oceněny a odměněny.

Zakončení a proměny se dotýkají i mezilidských vztahů a vazeb, nejedno nestabilní partnerství a přátelství se chýlí ke svému konci nebo jsou přehodnocovány priority. Vyvstalé trio je podbarveno značnou citlivostí, empatií a starostlivostí, výraznou péčí o své rodinné hnízdo a domácí půdu. K tématům a důležitým aspektům tohoto společenství patří studijní předpoklady a výuka cizích jazyků, tvořivost a plodnost v jakémkoliv smyslu, mateřství a dobročinnost, také rodinné cesty a vyjížďky. Duchovně zaměřená devítka vybízí k návštěvám poutních a energeticky silných tajemných míst. Je symbolem mysli, bádání a poznání. Opatrně na úrazy a bolesti hlavy, snažme se zakomponovat do svého života meditativní prvky a relaxační cvičení.


V mysli se vynořují vzpomínky na prožité, do života vstupují minulé nebo shodné příběhy a situace, dávní milenci, kolegové a přátelé. I zde platí ono pověstné završení a to ve smyslu kdysi nevyřešeného a nevysvětleného. Přítomnost šestky podporuje soucit, je pobídkou k odpuštění a uvolnění dávných traumat a šrámů na duši, pozvánkou klidu a harmonie. Inspirace a motivující podněty se horlivě rojí a dávají vzniknout i vyniknout neustálým myšlenkovým proudům, fantazie dosahuje nebeských výšin i skvostného díla.

Krásný a kouzelnými barvami posetý podzim, šťastná shledání a rozuzlení dávných příběhů, které se prolínají současností. Pohádkové dny a nezapomenutelné chvíle!

Andrea


SRPEN 2013  


Čas prázdnin a letních radovánek vstupuje do své druhé poloviny a vlády se ujímají energie materialisticky zaměřené osmičky a mocného spojence v podobě pětky. Tento obchodně pružný tandem vytváří vynikající podmínky pro finanční a ekonomické záležitosti, investice a rovněž se nabízejí otázky a možnosti  či změny ohledně profesních pozic a postů, společenských aktivit a nových obchodních partnerství. Ocitáme-li se v proudu vibrací pětky, můžeme očekávat řadu nových výzev, příležitostí k vyjádření svých představ, cílů, záměrů a následně jejich realizaci, čemuž výborně sekunduje již zmíněná síla osmičky. Tato umíněná a intelektuálně zdatná „dáma“ dává průchod organizačnímu talentu, preciznímu přístupu a logickým úvahám. Je symbolem řádu, napomáhá nespoutané pětce postupovat disciplinovaně a uváženě s jasnými plány a osnovami, se šestkou v roce míří do oblasti vztahů a rodiny, které si žádají řešení a stabilitu, finanční uspořádání a vyrovnání. S tímto energeticky silným číselným rozpoložením se dokážeme vymanit ze stereotypu, naučených postojů a ujmout se vnitřní síly k překonávání překážek, které s karmicky naladěnou osmičkou mohou být v tomto období kladeny do cesty. Nezávislost, touha po proměnách či novém působení a odvaha je doménou pětky, osmička pak poukazuje směr a oblasti, kde je třeba dojít potřebných změn a nastolit potřebnou rovnováhu. Dominantní energie těchto čísel dává průchod ctižádosti a autoritativním postojům, nesnažme se tedy jednat na základě moci a pýchy, dopřejme prostor ostatním k vyjádření názoru.


Srpen je příslibem nových možností, zkušeností, také velkého úspěchu, ale i propadů a ztrát. Jedním slovem můžeme označit tento měsíc jako velkou příležitost. Příležitost ve smyslu odpoutání se od strnulosti, závislostí, převzetí zodpovědnosti, nalezení rovnováhy a zdolání vlastní nejistoty.


Z pohledu jmenného rozboru se dostáváme k energii přemýšlivé devítky, která v toku s výše zmíněnými vibracemi přichází s nabídkou cest, poznávání a investic spojených se studiem a výukou, předávání či získávání nových poznatků. Povznáší zájem o rodinné a přátelské vztahy a vazby, společně s osmičkou toužící po stabilitě a harmonickém rodinném zázemí vyjadřuje péči a starostlivost o své blízké a jejich potřeby, zkrášlování rodinného prostředí. Nevyhnutelné a usilovné pracovní nasazení by nemělo zastínit chvíle strávené po boku svých nejbližších, radovánkám a nutné relaxaci. Jednička jako klíčová iniciála je představitelkou kreativního smýšlení a ambicí.


Vítejme nový měsíc s otevřenou náručí, důstojně a odvahou ke změnám. Podejme pomocnou ruku tam, kde je potřebná a vítaná, buďme ohleduplní a užívejme každého okamžiku plnými doušky. Kouzelné léto!

Andrea

Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena.