Numeroskop ÚNOR

ÚNOR 2014

V poselství druhého měsíce nového roku zaznívají tóny již projitých období, v myšlenkách a vzpomínkách se navracíme k událostem jarních dní a to zejména májových, přičemž se rovněž zobrazují výjevy doprovázeny melodií dní padajícího listí. Cosi touží po znovuobjevení, vyjasnění, cokoliv, co žádá konečného verdiktu a rozřešení. Ledové plochy se prolomí, duše očistí a duch získává na síle. Únorové šlépěje patří vizionářkám, na intelekt bohaté devítce v symbióze s pronikavostí sedmičky, intuicí éterické dvojky a energickou vlnou pětky. Číselní vládci a věrní nohsledi třímají ve svých državách pochodně, které osvětlují klikaté cesty a zákoutí, nahlížejí bedlivým a vnímavým zrakem do míst utajovaných a záměrně skrývaných, uvnitř i vně. Obdarovaní duchem prozíravým odvážlivě a snaženlivě, s nadějí a vírou snímají růže brýle zaslepeným, masky tomu, kdož své kroky klade v bohapustých nížinách i blýskavých chrámech a palácích své mysli prosté milosrdného ducha. Hloubavá a pronikavá mysl vidí, slyší. Učíme se číst mezi řádky a hledat za oponou, odkrývat nabízená klamstva, mocenská i svá vlastní, jenž v područí sedmičky budou v tomto roce stále zřetelnější. Přicházející měsíc tluče bojovně na brány s vervou pětky a vzpurností sedmičky, ta však ve své nevyzpytatelnosti a lsti píše scénáře pro bravurně sehrané komedie a bohužel i lidské tragedie, valí vpřed bludné balvany. Rádoby jasné, jasné není …

S devítkou i ostatními numerickými pochopy hledíme skutečnostem a sobě do tváře, a pokud skutečně chceme, nacházíme nespočet náznaků a odpovědí, jež jako jeden vedou k zodpovědnosti a odpovědnosti, promyšlenému postoji, konečné vizi devítky.


Vzdušná a energická korporace tohoto měsíce poukazuje na důležitost poznání sebe sama a zkušeností, možnosti vzletu a rozletu, které bezpochyby náležejí pětce. Pružná, všehoschopná esence, jenž uzavírá jedny vrátka, aby vzápětí nastevřela okno všemu, co se jeví býti inovativní, pokrokové, interesantní. Esence, jenž obdivuje vize a filosofii dávnověku, originální vhled, ignoruje či prostupuje stavby zkostnatělé a prohnilé. Jestliže se protnou nitky těchto výše zmíněných vibrací, mohou se nás dotknout různé nepokoje, vnitřní bouře a touhy doposud vzdálené našim možnostem. Vydáváme se na cesty, skutečné i mentální, odkrýváme dávná moudra, jenž dosahují nové hodnoty a lesk, nabíráme nových poznatků a studií, nečekaných rozuzlení i všudypřítomných ukazatelů překračující hranice běžného chápání a v duchu Velekněze z tarotů.


Mozaika zapadá s poslední částí, proces je uzavřen. Král zemřel, ať žije král …


Andrea

photo Rick Dobson PhotographyCopyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.