Princ George Alexander Louis

Jeho královská Výsost princ George Alexander Louis z Cambridge    

22. 7. 2013


numerologický rozbor

22. 7. 2013 (6) / 8 (17)


Při pohledu na den narození prince George, prvorozeného syna Kate a Williama, v prvé řadě zaujímají pozornost vícečetné dvojky, které vždy evokují hloubku citů, emocí i vášně. Malý princ bude jistě statným mužem a to velmi přitažlivým, s pronikavým pohledem a velkým až éterickým charismatem, které s glancem a elegancí sobě vlastní dokáže využít ve svůj prospěch.  Šarm a podmanivost jsou znatelně podpořeny vibrací jména. Posazení a vliv materialisticky zemitých čísel je charakteristické pro obchodně schopné, ekonomicky a prakticky smýšlející jedince, zdatné a pružné v politické a finanční sféře. Patrný je zde vztah k tradicím, zvykům a uctívání předků, ale zároveň jakési vnitřní nutkání ke změně, proměně a nezávislosti v tomto duchu. Malý princ jakoby kráčel po stopách své babičky lady Di, jelikož i jemu byly do vínku dány vlohy diplomatické, empatické, s velkým pochopením pro humanitární pomoc a sociální záležitosti. Po vzoru či snad vlivem děda Charlese bude pozornost vedena směrem ekologie a přírodních věd. Zvýšená intuice dvojky je zde silně podpořena vnímavou šestkou a senzitivní sedmičkou přítomnou i v klíčové iniciále jména, která však jako u princezny Diany vnáší vzpurnou povahu, zranitelnost, nevšednost a tendence bořit (mnohdy velmi emotivně, razantně i ukvapeně) dosavadní postoje dané zažitým rodinným konceptem, tradicemi, ale také možnosti nenadálých vzletů i pádů, nehod a úrazů vzhledem k izolované poloze v numerologické mřížce. Ač soucitný, přesto mnohdy odhodlaný a urputný bojovník, jenž své city i nejistotu může pečlivě skrývat, důstojně vystupovat s chladnou tváří a následně jednat pod náporem emocí, hněvu a niterného rozpoložení. V datu se vykresluje častější tendence a nutnost čelit rodinným a osobním citovým problémům, nestabilitě a zkratům, pravděpodobně i ve vztahu s otcem, konfrontacím ohledně zarytých způsobů a vnitřního puzení, což evokuje již zmíněná sedmička, dvojky i třináctka (čtyřka) v datu. Již samotná šestka a čísla roku svědčí o záležitostech v rodinném kruhu a domově, vztahu k matce a její ochrany.

Dětská léta a dospívání s energií sedmičky a čtyřky se může projevit láskou k fauně i flóře, zarputilostí pro věc a samotářstvím, častými cestami a přísnou výchovou, dominancí a také jako časté úrazy a nemoci (7 – nehody, 4 – omezení). V dospívajícím věku potřeba nebo nutnost se zařadit, získat uznání i podporu často ve společnosti, kde je prioritou řád a disciplína. Velkou roli budou hrát různé avantýry a vztahy milostné, umělecké kontakty, možnost brzkého zasnoubení (6). Domnívám se, že svět ducha či snad esoteriky nebude princátku úplně cizí, jako i vřelý vztah k hudbě a umění (22, 13, 6), sportu (13, 4, 7, 8), historii či archeologii (8, 4) a námořním plavbám (7, 22).

Silně karmicky obsažená energie a Saturnova rovina v numerologické mřížce je předzvěstí různých zkoušek a překonávání překážek, ale i následného velkého úspěchu a odměny. Nelehký úkol čeká tohoto prince, ale zároveň zde číselná esence přichází s nabídkou velké síly, bojovnosti, houževnatosti, odvahy i cílevědomosti. Osmička na životní cestě a přítomnost čtyřky patří kralevicům, vůdcům, důstojníkům a vojákům a vnáší do života moc, hojnost, postavení i autoritu hodny krále, kdy je nadpozemskou a vesmírnou silou sledováno jakým způsobem dokážeme využít a pracovat s těmito dary, do jaké míry využíváme svého postavení a možností, zda-li jen ve prospěch svůj, svého ega či pro blaho, nezištnou pomoc, velkorysost vůči druhým.

Věřím v úzké spojení mezi lady Di a princem, věřím, že tento královský potomek vnese různé změny a inovace do britského království a zanechá stopy v mnoha srdcích…

Andrea


foto – www.lidovky.cz

Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena.